Col·leccions Labor Viva

Col·leccions Labor Viva

Col·leccions Labor Viva

Les "Col·leccions Labor Viva", són diverses i valuoses aportacions de col·laboració, sense cap tipus de compromís o interès lucratiu, per part de diferents artistes com: Muher Art-quitectura, Pedro Cano, Richar Sendra y Trazo 6, tots ells compromesos amb la tasca que realitzem des LABOR VIVA per la Creació d'Ocupació per a Persones amb Discapacitat i la seva inclusió en el mercat laboral.

A les Col·leccions Labor Viva també trobaràs, les obres realitzades per persones amb discapacitat, que a través de diferents disciplines, ens transmeten la seva visió i talent. Gràcies a Astrapace, Assido, Astrade i Asido Cartagena per la seva contribució a les "Col·leccions d'Art i Discapacitat de Labor Viva".

"Creant ocupació per a persones amb discapacitat"


Colección Pedro Cano

Pedro Cano col·labora amb LABOR VIVA, cedint els drets d'imatge de les seves obres "Rosa de Damasc" i "Rosa Roja",

Col·lecció "Richar Sendra"

Richar Sendra col·labora amb Labor Viva, en la integració en el mercat laboral de persones amb discapacitat.