Haga clic aquí para desactivar el seguimiento de Google Analytics

Making Off

26/05/2011 - Making off "Quadern Minimundito Sanzero"

Making off "Quadern Minimundito Sanzero"

Per premiar la simpatia i l'afecte d'unes seguidores molt especials del nostre perfil en TWITTER hem enviat a l'Argentina uns quaderns personalitzats amb el logotip del seu Club de Fans.  

I no és un Club de Fans qualsevol, són tan sols unes nenes que a més de seguir Alejandro Sanz (amb la supervisió de la seva família), ja són conscients de la importància d'ajudar els altres.

En TASCA VIVA sabem que la solidaritat no té edat, ni ideologia, ni credo ni fronteres.

Aquests quaderns viatgen en aquests moments a l'Argentina des d'Espanya, tornant tan sols una mica de l'onada d'afecte que rebem en el nostre treball diari en favor de les persones amb discapacitat.

Volem que vegeu en aquest butlletí com es produeixen els quaderns LABOR VIVA en els nostres tallers i com les vostres comandes ajuden a sostenir llocs de treball de persones amb discapacitat : dissenyadors, encolats, enquadernadors, venedors ...

Podeu personalitzar tot tipus de QUADERNS i AGENDES, així com molts altres productes de papereria i regals, i els podeu utilitzar per a tot tipus de NECESSITATS.

Fes una ullada a NOSTRA WEB www.latiendalaborviva.com !!!

GRÀCIES A TOTS i una abraçada molt especial per Minimundito Sanzero.

 

El diseñador de LABOR VIVA le da los últimos retoques a la creatividad de la portada

El dissenyador de LABOR VIVA li dóna els últims retocs a la creativitat de la portada

Para proteger el papel, es necesario plastificarlo por su cara exterior

Per protegir el paper, cal plastificar per la seva cara exterior

Después de recortar los pliegos grandes , se aplica cola al pliego de papel resultante, por la cara que no está plastificada

Després de retallar els plecs grans, s'aplica cua al plec de paper resultant.
Aquesta operació es fa sempre per la cara que no està plastificada

Con mucho cuidado se hacen los dobleces necesarios para adaptar el pliego de papel a la tapa de cartón. Con la cola, quedará pegado para siempre. Ya hemos creado la tapa dura.

Amb molta cura es fan els doblecs necessaris per adaptar el plec de paper a la tapa de cartró.
Amb la cua, quedarà enganxat per sempre. Ja hem creat la tapa dura.

Estas tapas se perforan para poder introducir el la espiral de plástico o el wire-o metálico

Aquestes tapes es perforen per poder introduir el l'espiral de plàstic o el wire-o metàl.lic

Se colocan las tapas con el papel mediante un procedimiento llamado "casado"

Es col.loquen les tapes amb el paper mitjançant un procediment anomenat "casat"

Finalmente se procede al cerrado del wire-o mediante una máquina de presión.

Finalment es procedeix al tancat del wire-o mitjançant una màquina de pressió.

¡¡¡ Y ya tenemos los cuadernos terminados !!! Esperamos que os gusten.

¡¡¡I ja tenim els quaderns acabats!!! Esperem que us agradin.